Công trình cầu thang xoắn ốc toà nhà Việt Nam Airline